Leczenie/Formy Pomocy


ZABURZENIA NASTROJU

depresja

dystymia (długotrwałe obniżenie nastroju)

zaburzenie afektywne dwubiegunowe


ZABURZENIA NERWICOWE (LĘKOWE)

lęk uogólniony (chroniczny stres, uporczywe martwienie się)

fobia społeczna

ataki paniki

zespół stresu pourazowego


ZABURZENIA OSOBOWOŚCI


TRUDNE EMOCJE

syndrom DDA/DDD

kryzys osobisty, zawodowy, emocjonalny,  egzystencjalny

frustracja życiem osobistym/zawodowym

poczucie niemocy, niespełnienia

stagnacja, brak celu w życiu

kryzys osobisty, zawodowy, emocjonalny,  egzystencjalny

bezradność, zwątpienie


PROBLEMY W RELACJACH


PROBLEMY RODZINNE


TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE