Proces terapeutyczny

Podczas procesu terapeutycznego Pacjent stopniowo uzyskuje wgląd w mechanizmy i schematy, które nim kierują pod powierzchnią codziennego życia. Pozwala też na odkrycie nowych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami, których wcześniej nie byliśmy świadomi. W tym sensie psychoterapia nie tylko pomaga przezwyciężać problemy, ale umożliwia rozwinięcie świadomości i odporności, niezbędnej do zdrowego funkcjonowania, niezależnie od tego, co przyniesie życie.


Jak często?

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu. Regularne spotkania są konieczne dla rozwinięcia i podtrzymania prawidłowej relacji terapeutycznej oraz zapewnienia ciągłości i poczucia bezpieczeństwa podczas pracy nad problemami emocjonalnymi. Regularność sesji jest także kluczowa dla wprowadzenia, rozwijania i podtrzymania zmian w strukturze funkcjonowania.


W toku procesu terapeutycznego decydujące jest to, że stare połączenia nerwowe łączące się z destrukcyjnymi schematami myślenia i działania, ulegają stopniowemu osłabieniu, podczas gdy nowe połączenia nerwowe, łączące się z odmiennym rodzajem funkcjonowania, zostają wzmocnione. Podobnie jak stare, szkodliwe struktury rozwijają się w ciągu życia, tak samo dzieje się z sieciami nerwowymi, które je reprezentującą, i tylko czas może w tych strukturach dokonać trwałych zmian.


Dlatego regularność sesji jest kluczowa dla powodzenia procesu terapeutycznego.


 

Jak długo?

 

Również z powodów wymienionych powyżej, psychoterapia jest procesem raczej długoterminowym, trwającym od kilkunastu miesięcy nawet do kilku lat.

Długość trwania terapii jest inna dla każdego Pacjenta i zależy od wielu czynników, w tym natury i głębokości problemu, indywidualnego tempa i uwarunkowań oraz sytuacji życiowej.

Podczas pracy terapeutycznej, regularnie omawiane są postępy w leczeniu, a proces terapeutyczny adekwatnie dostosowywany do założonych celów

 

Osiągnięcie celów terapii i trwała poprawa w funkcjonowaniu Pacjenta pozwala na zakończenie procesu terapeutycznego tak, aby Pacjent mógł kontynuować swoje życie bez pomocy terapeuty z poczuciem zdrowia, stabilności i bezpieczeństwa.


Psychoterapia jest wielkim zobowiązaniem, ale zobowiązaniem, które przynosi wielkie korzyści.

 

 

Kliknij w odpowiednią zakładkę menu bocznego, aby dowiedzieć się więcej.