O Psychoterapii

Twój spokój, Twoje zdrowie, nasze wsparcie...

 

W życiu każdego z nas zdarzają się trudne momenty. Każdemu zdarza się czasem odczuwać smutek, niemoc, lęk. Są sytuacje, w których wydaje nam się, że wszystko nas przerasta. To ludzkie. Gdy jednak trudne emocje zaczynają kontrolować nasze życie, utrudniając nam normalne funkcjonowanie, warto zastanowić się nad terapią. 

 

Świadczymy pomoc osobom doświadczającym trudności życiowych i  kryzysów, pomagamy w problemach emocjonalnych, egzystencjalnych, nerwicowych, leczymy stany lękowe i depresyjne,  wspieramy w rozwoju. 

Psychoterapia prowadzona jest w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Metoda ta zakłada, że celem psychoterapii jest zmiana struktury osobowości pacjenta, poprzez dotarcie do źródeł problemów oraz stopniowe zastępowanie destrukcyjnych mechanizmów - zdrowymi.  Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych (m.in. nerwic, zaburzeń depresyjnych, lękowych i osobowości), w optymalnych warunkach zapewniająca trwałą zmianę samopoczucia i funkcjonowania pacjenta. 


W procesie psychoterapii możemy osiągnąć m.in. następujące cele:


- zmianę wewnętrznych schematów odbierania, myślenia i reagowania, powodujących powstawanie różnorakich negatywnych objawów (np. lęków, fobii, depresji, chorób psychosomatycznych, natręctw)

- wyeliminowanie lub zmniejszenie tych negatywnych objawów

- zmianę niekorzystnych wzorców zachowań i przeżywania

- zyskanie większej samoświadomości i rozwój osobowości

- polepszenie funkcjonowania w związkach z innymi.


W psychoterapii bardzo ważna jest długoterminowa relacja oraz dialog z terapeutą oparty na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Efektem psychoterapii jest nie tylko ustąpienie objawów, ale również świadomość siebie. Dzięki temu możliwa jest większa kontrola nad własnym życiem oraz bardziej harmonijne funkcjonowanie.


Proces terapeutyczny obejmuje cykl spotkań, które odbywają się regularnie (zazwyczaj raz w tygodniu), w stałych terminach. Czas trwania cyklu terapeutycznego jest indywidualny. Może - w zależności od rodzaju problemu - trwać od kilku, kilkunastu miesięcy do kilku lat. 


 

Kliknij w odpowiednią zakładkę menu bocznego, aby dowiedzieć się więcej.