Zaburzenia nastroju

Gdy chorują emocje...

Każdemu z nas zdarzają się zmiany nastroju. Okresy smutku i zniechęcenia są normalną reakcją na trudności życiowe. Chorobowe zaburzenia nastroju są jednak czymś więcej. Wpływają na cały organizm człowieka, ograniczając lub niejednokrotnie nawet uniemożliwiając normalne funkcjonowanie. 


Zaburzenia afektywne to wspólna nazwa obejmująca wiele różnych zaburzeń psychicznych, w których na pierwszy plan wysuwają się m.in. chorobowe zmiany nastroju, na przykład nadmierne jego obniżenie („depresja”) lub podwyższenie („mania/hipomania”). Zmianom tym towarzyszą liczne inne objawy (np. zaburzenia aktywności, myślenia, koncentracji, zachowania, rytmów biologicznych). 


Do naczęściej występujących zaburzeń nastroju należą:


DEPRESJA


DYSTYMIA


CHOROBA AFEKTYWNA DWUBIEGUNOWA (PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA)


Prosimy wybrać z menu bocznego interesującą Cię tematykę