O nas

Jesteśmy prywatnym ośrodkiem, oferującym kompleksową pomoc psychologiczną dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Naszym celem było stworzenie miejsca, oferującego nie tylko najwyższy merytoryczny poziom leczenia, lecz także zapewniającego przyjazną atmosferę i przestrzeń, w których świadczone będą usługi.

Prowadzimy terapię indywidualną i par, wspieramy rodziny w kryzysach oraz zajmujemy się terapią dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także badaniem i diagnostyką najmłodszych.

Nasz zespół

Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Leczy zaburzenia nerwicowe i depresyjne oraz prowadzi psychoterapię zaburzeń osobowości. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwentka kryminologii ze specjalizacją zaburzenia w Wyższej Szkole Kryminologii im. John'a Jay'a Uniwersytetu Miasta Nowy Jork (2002) oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, gdzie prowadziła zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Swoją praktykę regularnie superwizuje z certyfikowanym superwizorem. Działa zgodnie z Kodeksem Etyki Psychoterapeuty PTPPd. Oprócz terapii prowadzi programy rozwojowe, warsztaty terapeutyczne oraz szkolenia.

mgr Justyna Plucińska

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętą seksualnością człowieka, w tym w zakresie zaburzeń związanych z rozwojem, identyfikacją i orientacją seksualną. Jest psychologiem posiadającym rekomendację KPH do pracy z osobami LGBTQ. Prowadzi terapię par pozostających w kryzysie - również natury seksuologicznej. Udziela wsparcia w kryzysach rodzinnych, a także rodzicom, którzy rozstali się definitywnie, a w konsekwencji mają trudności w realizacji powierzonej opieki nad potomstwem i kontaktów z dziećmi. Opiniuje na zlecenie sądów w sprawach karnych – nieletnich, w tym o demoralizację, a także opiekuńczych – rodzinnych, w tym rozwodowych. Ukończył psychologię oraz seksuologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogikę specjalną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także kurs psychoterapii par i małżeństw w Małopolskim Centrum Psychoterapii w Krakowie. Odbył staże w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapeutycznej INTIMED oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

mgr Bartosz Kozłowski

Specjalizuje się w pracy z dziećmi oraz młodzieżą, doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym i poznawczym. Prowadzi terapię zaburzeń adaptacyjnych, zachowania i emocji, w tym zaburzeń nastroju (depresja, depresyjne zaburzenia zachowania), ADHD oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera).
Posiada doświadczenie w leczeniu syndromu stresu pourazowego, udziela wsparcia dzieciom w kryzysach rodzinnych oraz wspiera rodziców w tworzeniu skutecznych strategii wychowawczych. W pracy z dzieckiem w dużej mierze wykorzystuje arteterapię, oddziaływanie poprzez zabawę i ruch.
Ukończyła psychologię, specjalizacja: psychologia wychowawczo - kliniczna dzieci i młodzieży, na Uniwersytecie Śląskim.

mgr Małgorzata Kuliszkiewicz

Specjalizuje się w terapii młodzieży, leczeniu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz współuzależnionych i DDA. Udziela wsparcia młodzieży doświadczającej różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu, będących w kryzysie, prowadzi poradnictwo dla rodziców. Pracowała w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Fundacji Pomost, na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pełni funkcję psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest certyfikowaną specjalistką psychoterapii uzależnień, pedagogiem resocjalizacji i socjoterapeutką.

malgorzatam

mgr Małgorzata Michalska