Menu

PSYCHOTERAPIA

Świadczymy pomoc osobom doświadczającym trudności życiowych i kryzysów, pomagamy w problemach emocjonalnych, leczymy zaburzenia nerwicowe (lękowe), depresyjne i osobowości.

Psychoterapia prowadzona jest w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Metoda ta zakłada, że celem psychoterapii jest zmiana struktury osobowości pacjenta, poprzez dotarcie do źródeł problemów oraz stopniowe zastępowanie destrukcyjnych mechanizmów – zdrowymi. Podczas procesu terapeutycznego Pacjent stopniowo uzyskuje wgląd w mechanizmy i schematy, które nim kierują pod powierzchnią codziennego życia. Pozwala też na odkrycie nowych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami, których wcześniej nie byliśmy świadomi.

Psychoterapia pomaga ludziom przezwyciężać destrukcyjne emocje i schematy, pokonywać depresję i lęk oraz budować większą odporność, pewność i świadomość siebie. Proces psychoterapeutyczny pomaga zrozumieć i przepracować m.in. :

Trudne emocje, takie jak smutek, depresja, nadmierny lęk, stres, złość, poczucie niepewności, samotność, frustracja, niskie poczucie własnej wartości, drażliwość, wahania nastroju.

Napięcia związane ze społecznym funkcjonowaniem, takie jak nadmierna nieśmiałość, fobia społeczna, lęk przed porażką, problemy i frustracje zawodowe, uzależnienie od pracy, traumatyczne doświadczenia, obciążenia rodzinne lub zawodowe, problemy z koncentracją, trudności w ukończeniu pracy/zadań (prokrastynacja).
Problemy w relacjach z ludźmi – partnerami, małżonkami, rodzicami, dziećmi, współpracownikami.

Destrukcyjne myśli, nawyki lub obsesje w tym zaburzenia odżywiania, nałogi, natręctwa, rytuały, obsesyjne myśli, nadmierna troska o wygląd zewnętrzny, czy zdrowie.

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń emocjonalnych, w optymalnych warunkach zapewniająca trwałą zmianę samopoczucia i funkcjonowania pacjenta.
Kwalifikacja do psychoterapii jest oparta o wnikliwy wywiad i poprzedzona jest serią konsultacji (ok 4-6). Proces terapeutyczny obejmuje cykl spotkań, które odbywają się regularnie (zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu), w stałych terminach. Czas trwania cyklu terapeutycznego jest indywidualny. Może – w zależności od rodzaju problemu – trwać od kilkunastu miesięcy do kilku lat.

Efektem psychoterapii jest nie tylko ustąpienie objawów, ale również lepsza świadomość siebie. Dzięki temu możliwa jest większa kontrola nad własnym życiem oraz bardziej harmonijne funkcjonowanie.
Zajmując się tym wyjątkowo delikatnym obszarem zdrowia, staramy się maksymalnie dbać o komfort i poczucie bezpieczeństwa naszych Pacjentów. Zapewniamy dyskrecję, profesjonalizm i życzliwą atmosferę.

Umówienie wizyty przez internet jest szybkie, łatwe i bezpieczne

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Prowadzimy diagnozę oraz terapię w następujących obszarach:

 • zaburzenia lękowe i depresyjne (depresja, lęk społeczny, fobie, napady paniki)
 • zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia)
 • całościowe zaburzenie rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • mimowolne moczenie, zanieczyszczanie się, problemy ze snem, tiki
 • problemy emocjonalne, trudności w porozumieniu się
 • trudności w uczeniu się, niepowodzenia w szkole
 • zaburzenia zachowania i problemy wychowawcze
 • problemy społeczne, nadmierna nieśmiałość, niska samoocena, unikanie relacji z ludźmi

.
Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także prowadzi poradnictwo rodzicielskie.

Problemy, z którymi udajemy się do gabinetu psychologa mogą być różne – od problemów w szkole i trudności wychowawczych do zaburzeń emocjonalnych i zachowania.

W każdej rodzinie zdarzają się trudne, stresowe lub bolesne sytuacje. Rozwód, śmierć lub ciężka choroba kogoś bliskiego, przeprowadzka, pojawienie się na świecie rodzeństwa, okres dorastania, zmiana szkoły lub konflikty szkolne, mogą powodować, że młody człowiek traci zdolności adaptacyjne i potrzebuje wsparcia.

Psycholog dziecięcy pomoże rodzicom w zrozumieniu swojego dziecka oraz wesprze go w dalszym prawidłowym rozwoju,

 • uzależnienie od komputera/internetu
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki)
 • problemy rodzinne (rozwód, śmierć osoby bliskiej, przeprowadzka)
 • dorastanie w rodzinie alkoholowej
 • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka
 • diagnoza dojrzałości przedszkolnej i szkolnej
 • badanie inteligencji, uzdolnień
 • doradztwo zawodowe dla młodzieży
Umówienie wizyty przez internet jest szybkie, łatwe i bezpieczne

TERAPIA PAR

Terapia par skierowana jest do osób, które potrzebują pomocy w odbudowaniu lub zbudowaniu trwałej, bezpiecznej i satysfakcjonującej więzi z partnerem, lepszym zrozumieniu relacji oraz podniesieniu jej jakości. Spotkania mają na celu pomóc parze zrozumieć i usunąć przyczyny trudności w związku oraz nauczyć partnerów jak funkcjonować w relacji w sposób zdrowy i korzystny dla obojga

Trudności w związku najczęściej mają wiele przyczyn, które narastają wskutek nieodpowiedniej komunikacji. Dlatego w praktyce sesje terapeutyczne skupiają się w dużej mierze na jej poprawie. W trakcie pracy terapeutycznej partnerzy stopniowo uświadamiają sobie wzajemne oczekiwania oraz uczą się wyrażać własne potrzeby i emocje w sposób otwarty oraz zrozumiały dla drugiej strony. Wymaga to niejednokrotnie wnoszenia tego, co dotąd w relacji było pomijane oraz otworzeniu się na odczucia i potrzeby dotąd niewyrażone.

Ponieważ terapia oferuje partnerom możliwość dialogu na neutralnym gruncie, przy wsparciu obiektywnego i bezstronnego specjalisty, sesje terapeutyczne stają się często pierwszym doświadczeniem, w którym partnerzy zdobywają się na odwagę, aby poruszyć tematy drażliwe. Osoby bliskie uczą się także wyrażać własne emocje, pragnienia i obawy w sposób inny niż dotychczas, bez agresji oraz raniących osądów.

​​
Terapia par polecana jest szczególnie w sytuacjach, gdy:

 • związek przeżywa kryzys, partnerzy myślą o rozstaniu
 • partnerzy mają trudności w porozumieniu się, mają częste konflikty, kłótnie
 • para ma poczucie wypalenia emocjonalnego w relacji, narastają wątpliwości, co do wspólnej przyszłości
 • w związku miały miejsce znaczące zmiany (narodziny dziecka, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby)
 • doszło do zdrady i partnerzy chcą pracować nad odbudowaniem więzi
 • para doświadcza problemów w sferze seksualnej

 

Terapia par nie jest wskazana, gdy:

 • w związku pojawia się przemoc
 • jeden z partnerów zmaga się z problemem uzależnienia
 • jeden z partnerów ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną
 • jedna z osób w związku zdradza i nie chce zrezygnować z żadnej z relacji
 • gdy jeden z partnerów podjął decyzję o rozstaniu

W takich przypadkach terapeuta zaproponuje inne, bardziej adekwatne formy pomocy.

Decyzja o podjęciu pracy terapeutycznej poprzedzona jest serią konsultacji (ok. 4 cotygodniowe spotkania), których zasady – w zależności od problematyki – ustalane są indywidualnie. W trakcie trwania konsultacji, terapeuta przynajmniej raz spotka się z każdą ze stron indywidualnie. W niektórych przypadkach, wskazany będzie udział w spotkaniach drugiego terapeuty.

W trakcie konsultacji może także okazać się, iż jeden lub oboje partnerzy potrzebują najpierw terapii indywidualnej, zanim przystąpią do pracy nad relacją z drugą połówką.

Umówienie wizyty przez internet jest szybkie, łatwe i bezpieczne

GABINET SEKSUOLOGICZNY

Zdrowie seksualne jest jednym z najważniejszych obszarów zdrowia emocjonalnego, który rzutuje na całe nasze funkcjonowanie. Brak satysfakcji w życiu erotycznym niesie ze sobą wiele niepotrzebnych przeżyć, które niekorzystnie odbijają się na funkcjonowaniu całego organizmu i psychiki . Mogą wówczas występować: zaburzenia zdrowia emocjonalnego (psychosomatyczne, depresyjne, nerwicowe, itp.), poczucie niskiej wartości, konflikty i napięcia w relacjach partnerskich, drażliwość w kontaktach międzyludzkich.

Do seksuologa warto się udać, gdy trapią nas problemy związane ze sferą erotyczną – problemy z osiągnięciem orgazmu, zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, brak libido, trudności we współżyciu osoby, które nie akceptują swojej orientacji seksualnej lub płci, mają nietypowe preferencje seksualne lub uważają, że ich życie intymne odbiega od ogólnie przyjętych norm.

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji, Ich celem jest głębsze zrozumienie powodu zgłoszenia oraz przyczyn leżących u podłoża problemu.

Pomoc seksuologiczna obejmuje m.in. następujące obszary:

 • zaburzenia erekcji (niepełna, zanikająca, brak erekcji)
 • zaburzenia popędu seksualnego (wzmożony, obniżone)
 • zaburzenia pożądania
 • bolesne stosunki płciowe
 • niemożność odbycia stosunku seksualnego (pochwica)
 • zaburzenia orgazmu, brak orgazmu lub trudności w jego osiągnięciu
 • nałogowa/nietypowa masturbacja
 • lęk przed stosunkiem
 • uzależnienie od seksu
 • uzależnienie od pornografii
 • brak akceptacji swojej orientacji seksualnej lub płci

  Oferujemy także wsparcie psychologiczne dla osób LGBT.
Umówienie wizyty przez internet jest szybkie, łatwe i bezpieczne