TERAPIA PAR

Terapia par skierowana jest do osób, które potrzebują pomocy w odbudowaniu lub zbudowaniu trwałej, bezpiecznej i satysfakcjonującej więzi z partnerem, lepszym zrozumieniu relacji oraz podniesieniu jej jakości. Spotkania mają na celu pomóc parze zrozumieć i usunąć przyczyny trudności w związku oraz nauczyć partnerów jak funkcjonować w relacji w sposób zdrowy i korzystny dla obojga

Trudności w związku najczęściej mają wiele przyczyn, które narastają wskutek nieodpowiedniej komunikacji. Dlatego w praktyce sesje terapeutyczne skupiają się w dużej mierze na jej poprawie. W trakcie pracy terapeutycznej partnerzy stopniowo uświadamiają sobie wzajemne oczekiwania oraz uczą się wyrażać własne potrzeby i emocje w sposób otwarty oraz zrozumiały dla drugiej strony. Wymaga to niejednokrotnie wnoszenia tego, co dotąd w relacji było pomijane oraz otworzeniu się na odczucia i potrzeby dotąd niewyrażone.

Ponieważ terapia oferuje partnerom możliwość dialogu na neutralnym gruncie, przy wsparciu obiektywnego i bezstronnego specjalisty, sesje terapeutyczne stają się często pierwszym doświadczeniem, w którym partnerzy zdobywają się na odwagę, aby poruszyć tematy drażliwe. Osoby bliskie uczą się także wyrażać własne emocje, pragnienia i obawy w sposób inny niż dotychczas, bez agresji oraz raniących osądów.

Terapia par polecana jest szczególnie w sytuacjach, gdy:

 • związek przeżywa kryzys, partnerzy myślą o rozstaniu
 • partnerzy mają trudności w porozumieniu się, mają częste konflikty, kłótnie
 • para ma poczucie wypalenia emocjonalnego w relacji, narastają wątpliwości, co do wspólnej przyszłości
 • w związku miały miejsce znaczące zmiany (narodziny dziecka, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby)
 • doszło do zdrady i partnerzy chcą pracować nad odbudowaniem więzi
 • para doświadcza problemów w sferze seksualnej

Terapia par nie jest wskazana, gdy:

 • w związku pojawia się przemoc
 • jeden z partnerów zmaga się z problemem uzależnienia
 • jeden z partnerów ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną
 • jedna z osób w związku zdradza i nie chce zrezygnować z żadnej z relacji
 • gdy jeden z partnerów podjął decyzję o rozstaniu

W takich przypadkach terapeuta zaproponuje inne, bardziej adekwatne formy pomocy.

Decyzja o podjęciu pracy terapeutycznej poprzedzona jest serią konsultacji (ok. 4 cotygodniowe spotkania), których zasady – w zależności od problematyki – ustalane są indywidualnie. W trakcie trwania konsultacji, terapeuta przynajmniej raz spotka się z każdą ze stron indywidualnie. W niektórych przypadkach, wskazany będzie udział w spotkaniach drugiego terapeuty.

W trakcie konsultacji może także okazać się, iż jeden lub oboje partnerzy potrzebują najpierw terapii indywidualnej, zanim przystąpią do pracy nad relacją z drugą połówką.

Umówienie wizyty przez internet jest szybkie, łatwe i bezpieczne