Uzależnienia współuzależnienia, DDA

dda

Prowadzimy terapię uzależnień oraz wspieramy osoby współuzależnione, zagrożone uzależnieniem lub mające w rodzinie osobę uzależnioną. Oferujemy pomoc oraz psychoedukację dla rodzin i bliskich osób uzależnionych.

Podczas kilku pierwszych spotkań terapeuta dokona szczegółowej diagnozy, pomoże Ci określić cele terapii i dobrać jej najodpowiedniejszą formę. W pracy z osobą uzależnioną stosujemy model redukcji szkód, co oznacza, że zachowanie całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych nie jest ani warunkiem koniecznym podjęcia terapii ani jedynym możliwym celem klienta. Praca z terapeutą ma na celu usunięcie szkodliwych skutków nałogu oraz umożliwienie pacjentom oraz  powrót do normalnego życia.

Biorąc pod uwagę, że uzależnienie to problem, który dotyka wszystkich członków rodziny chorego, oferujemy również pomoc psychologiczną osobom bliskim, dzieciom, partnerom, rodzicom osoby uzależnionej. Pracujemy z osobami współuzależnionymi, pomagamy dorosłym dzieciom alkoholików (DDA) oraz rodzicom dzieci używających substancji oraz uzależnionym od Internetu/telefonu.  Należy pamiętać, że w przypadku nałogów, cała rodzina nosi na sobie ciężar uzależnienia, że choroba jednej osoby powoduje, iż całą rodzina choruje.Doświadczony terapeuta udzieli odpowiedniego wsparcia oraz wskaże, co robić oraz jakich zachowań unikać, aby nie wikłać się w mechanizm współuzależnienia oraz jak szukać drogi do zdrowia i satysfakcjonującego życia, wolnego od uzależnień.